Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 26.05.2021, ora 16:30

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 26.05.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

– Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al municipiului Călăraşi şi a creditelor interne la data de 31.12.2020.📍 Proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Călărași, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Călăraşi şi Judeţul Călăraşi în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Reparaţii capitale cu îmbrăcăminţi bituminoase uşoare Varianta Nord (Centura Călăraşi), în lungime totală de 2,864 km”

– Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile finanţate prin Program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor UAT Municipiul Călăraşi,- Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanţare BEI, precum şi aprobarea Acordului de parteneriat cadru între Consiliul Județean Călăraşi şi UAT Municipiul Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Desfiinţare clădiri existente+împrejmuire, construire spaţiu comercial Penny, carmangerie cu produse din carne-brânzeturi, parter, accese auto şi pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, totem publicitar, împrejmuire, branşamente la utilităţi, montare post trafo, organizare de şantier”, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, strada Portului, nr. 56 şi Bulevardul Republicii, nr. 102C, număr cadastral 504/1/2, număr cadastral 504/1/1/1, număr cadastral 504/1/1/2.

– Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea imobilului – teren identificat prin numărul cadastral 31675, înscris în cartea funciară nr. 31675 a Municipiului Călăraşi, către Davidescu Nicolae – Viorel.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

– Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi în anul şcolar 2021/2022.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările de domiciliu/reşedinţă din municipiul Călăraşi.

– Proiect de hotărâre pentru indexarea/ajustarea tarifului stabilit conform Contractului nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind vânzarea, cu drept de preemţiune, a unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Dan Mateescu, nr. 41, număr carte funciară 23281, tarla 65, parcela 14/2, cu suprafaţa de 294 mp, către domnul Ion Răzvan Alexandru.

– Diverse

, ,

Navigare în articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *