𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒛𝒊𝒕̧𝒊𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒓𝒆𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒊𝒍𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑳𝒐𝒄𝒂𝒍 𝒊̂𝒏 𝒔̧𝒆𝒅𝒊𝒏𝒕̧𝒂̆ 𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒂̆

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.02.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

– Proiect de hotărâre privind Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social si cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului local nr. 62/26.03.2020 privind reorganizarea şi funcţionarea Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei locuinţelor A.N.L., situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind stabilirea loturilor libere pentru darea în folosinţă gratuită tinerilor, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi în domeniul privat al municipiului Călăraşi a imobilului teren intravilan cu suprafaţa de 27 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Dunărea, număr cadastral 33050.

– Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren în suprafaţă de 363 mp, având numărul cadastral 27033, cvartal 65, parcela 14/3, situat în municipiul Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. – Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren, în suprafaţă de 80 mp, aparţinând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, pe care se va amplasa capacitatea energetică de distribuţie a energiei electrice pentru ,,Extindere reţea electrică de interes public zona locuinţe de serviciu Bulevardul Nicolae Titulescu, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,dr. ing. DANIEL ŞTEFAN DRĂGULIN”, bazinului de înot didactic situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C, judeţul Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Prelungirea Luceafărului” străzii cu regim auto şi pietonal situată în municipiul Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Călăraşi, domnul Dulce Marius Grigore, în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOAQUA” Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind propunerea şi aprobarea intrării în faliment/dizolvarea/lichidarea Asociaţiei Handbal Club Dunărea Călăraşi.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra” – faza actualizare Studiu de Fezabilitate.

– Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație prin Compania Națională de Investiții – ”CNI” – S.A. a imobilului constituit din teren și construcție – Punct termic 2, pe durata construirii obiectivului ”Realizare și modernizare în P.T., sediul Poliției Locale”.𝑫𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆

Diverse: Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2020.

,

Navigare în articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *