Un nou sediu comun pentru Poliţia Locală şi Centrul de comandă unică

Politia Locală a Municipiului Călăraşi, instituţie de interes public local, cu personalitate juridică, aflată sub îndrumarea, supravegherea şi controlul primarului municipiului, are nevoie de un nou sediu care să ofere condiţiile necesare îndeplinirii repsonsabilităţilor ce le revin prin natura activităţii desfăşurate.Activitatea instituţiei se va diversifica concomitent şi cu evoluţia proiectelor adresate mobilităţii urbane pe care Primăria Municipiului Călăraşi le implementează, cel mai relevant din acest punct de vedere fiind proiectul prin care, în municipiu, se va crea un sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative şi eficiente, proiect finanţat din POR 2014-2020, în valoare de 3,854 milioane Euro.O componentă a proiectului care face parte din arhitectura viitorului sistem o reprezintă Centrul de comandă şi management al traficului care reprezintă punctul central al sistemului şi este responsabil cu managementul sistemului de trafic, implicând în funcţionarea sa, în cea mai mare măsură, personalul Poliţiei Locale, împreună cu reprezentanţi ai Jandarmeriei, Poliţiei Rutiere, ISU, etc.Din acest motiv s-a decis ca, atât viitorul sediu al instituţiei Poliţiei Locale cât şi Centrul de comandă unică să funcţioneze în aceeaşi incintă. Astfel, prin efortul financiar propriu al Primăriei va fi consolidat şi modernizat fostul punct termic situat în strada Muşeţelului nr. 2A (imobil aflat în proprietatea acesteia), urmând ca, în etapa finală a lucrărilor de amenajare să se intervină cu fondurile europene aprobate prin proiect, în acea parte a clădirii destinată centrului de comandă (aproximativ 1/3 din suprafaţa totală modernizată), în scopul realizării dotărilor tehnice specifice (software de management al traficului, software de management al defectărilor, interfaţa cu operatorii sistemului de management al traficului, etc).Obiectivul va figura pe lista de investiţii, din acest an, a Primăriei. Anunţul a fost făcut în prima conferinţă de presă organizată în acest an de primarul, Marius Dulce care a spus: „Vom face sediul Poliției Locale. Pentru că este legat de un proiect european, vom reabilita un fost punct termic pe care să-l transformăm în centru de monitorizare. În acest sens, trebuie să alocăm suma de 2,2 milioane lei.”.În acest scop, a fost realizată documentaţia la stadiul DALI, urmând ca în perioada imediat următoarea să fie lansată achiziţia pentru realizarea proiectului tehnic şi a execuţiei de lucrări.Proiectul european prin care va fi realizat acest Centru de comandă propune realizarea unui sistem inteligent de management al traficului pentru municipiul Călărași care să conducă la creşterea gradului de atractivitate a transportului public prin creşterea numărului de utilizatori ai transportului public şi implicit renunţarea la automobilul personal, la creşterea siguranţei reţelei de transport public, promovarea priorității transportului public, la reducerea poluării prin reducerea emisiilor de CO2 din transport, la creşterea nivelului de eficienţă în circulaţie prin reducerea timpilor de călătorie şi a consumului de combustibil.Totodată, prin proiect se vor moderniza 17 intersecții şi 5 treceri de pietoni (cu buton) prin instalarea de semafoare inteligente, rețele de electroalimentare si reţele de date, camere video de supraveghere şi senzori, se vor realiza rețele de comunicații prin care toate punctele de prezenţă din teren (intersecţii) vor fi conectate cu Centrul de management al traficului, prin reţea de date, realizată pe suport de fibră optică, pozată îngropat.TITLUL PROIECTULUI: Îmbunătăţirea transportului public de călători în municipiul Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative şi eficienteProiectul este finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.Valoare totală a proiectului: 18.307.980,25 lei lei (3,854 milioane Euro)Valoare eligibilă a proiectului: 18.307.980,25 leiContribuţie UAT (69,53%): 12.729.792,29 lei (2,68 milioane Euro)Valoare nerambursabilă: 5.578.187,96 leiDurata implementării proiectului: 38 luni (decembrie 2019-februarie 2023)Execuţia lucrărilor: 24 luniÎn prezent, la nivelul Municipiului Călăraşi nu există nici un sistem de management centralizat al traficului rutier.

, , ,

Navigare în articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *