Licitație publică organizată de Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași pentru spațiile comerciale din Bazarul Big

⦁ Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Serviciul Public Piețe Oboare , Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big,nr.22A Călărași, Jud. Călărași, telefon/fax 0242333040, e-mail: office@sppo.primăriacălărași.ro.

⦁ Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019, HCL nr.18/27.01.2022, HCL nr.329/27.11.2023, concesionare/închiriere spații / terenuri situate în Complex Bazar Big, str. Belșugului nr.2D2, aparținând domeniului public al Municipiului Călărași și administrate de Serviciul Public Piețe Oboare Călărași: spațiu nr. 01 – suprafața de 14,4 mp, spațiu nr. 03 – suprafața de 13,6 mp, spațiu nr. 21 – suprafața de 11,5mp, spațiu nr. 30 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 49 – suprafața de 11,5mp, spațiu nr. 57 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 58 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 59 – suprafața de 11,5mp, spațiu nr.61 – suprafața de 11,5mp, spațiu nr. 66 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 67 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 68 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 70 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 71 – suprafața 11,5 mp, spațiu nr. 72 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 75 – suprafața nr. 11,5mp, spațiu nr. 77 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 79 – suprafața 11,5mp, teren în suprafață de 27.00 mp situat in Piața Big, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, nr.2A – spațiu nr. 4 – suprafața de 45,60 mp, spațiu nr. 8 – suprafața de 23,14 mp, spațiile nr. 32, 34 – suprafața de 53,40mp, spațiu nr. 10 – suprafața 24,86mp, spațiu nr. 11 – suprafața de 51,00mp, spațiu nr. 16 – suprafața 20,50mp, spațiu nr. 17 – suprafața 20,00mp, spațiu nr. 18 – suprafața de 20,00mp, spațiu nr. 19 – suprafața de 12,00mp, spații situate în Piața Centrală str. Dobrogei FN și spațiu nr. 5 – suprafața 184,40mp, situat în Piața Siderca, str. Prelungirea București DN3 FN.

⦁ Documentația de atribuire se regăseste în caietul de sarcini si poate fi procurată începând cu data de 18.03.2024 de la sediul serviciului SPPO.

⦁ Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: persoanele interesate pot procura documentația de atribuire de la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Municipiul Călărași, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big nr.22A pe baza unei solicitări scrise contra cost.

⦁ Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărasi, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big nr.22A – birou contracte.

⦁ Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019: costul unui exemplar este 200 lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Serviciului Public Piețe Oboare din Municipiul Călărași, jud. Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, nr.22A.

⦁ Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.03.2024, ora 15:00.

⦁ Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 01.04.2024, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași Municipiul Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big,nr.22A Județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 2 exemplare în original.

Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02.04.2024, ora 09:00, la sediul Primăriei Municipiului Călărași, str. București nr.140 Călărași ,Județul. Călărași.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

,

Navigare în articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *