Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 24.02.2022

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 24.02.2022, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:📍 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în cadrul comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Călăraşi, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Călăraşi nr. 69/28.11.1996 privind darea în folosinţă a unui teren pentru Muftiatul cultului Musulman, în municipiul Călăraşi.📍 Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei locuinţelor A.N.L., situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social şi cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social.📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările de domiciliu/reşedinţă din municipiul Călăraşi.📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ansamblu rezidenţial cu locuinţe individuale tip”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 72, (tarlaua 65, parcela 18/2), judeţul Călăraşi.📍 Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 1, în suprafaţă de 658 mp, C.F. nr. 32154, în favoarea S.C. APETIT S.R.L.📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, în suprafaţa de 2000 mp, având număr cadastral 27218, cu destinaţia de Construcţii de Sănătate – Servicii de recuperare Medicală.📍 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, în suprafaţa de 2000 mp, având număr cadastral 27218, cu destinaţia de Construcţii de Sănătate – Servicii de recuperare Medicală.📍 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi, a imobilului teren cu numărul cadastral 22868, în suprafaţă de 1632 mp, situat în municipiul Călăraşi, Prelungirea Sloboziei, nr. 1, zona B SUB 2 (DN21).📍 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilului cu numărul cadastral 33751, situat în municipiul Călăraşi, strada Independenţei, nr. 41.📍 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călăraşi, având numărul cadastral 25161, în suprafaţă de 228 mp şi numărul cadastral 31900, în suprafaţă de 391 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.📍 Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în intravilanul municipiului Călăraşi, având numărul cadastral 22868, în suprafaţă de 1632 mp şi numărul cadastral 22869, în suprafaţă de 2451 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.📍 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.📍 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.📍 Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 867 mp, având numărul cadastral 33613, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Bobâlna, nr. 33, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”.📍 Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 702 mp, având numărul cadastral 27597, teren situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.📍 Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 820 mp, având numărul cadastral 22320, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 12A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Cuvioasa Parascheva”.📍 Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 725 mp, având numărul cadastral 27938, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Stadionului, nr. 27, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mucenic Dasie”.📍 Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 1022 mp, având numărul cadastral 28046, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Sulfinei, nr. 1A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ioan Botezătorul”.📍 Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 1170 mp, având numărul cadastral 27414, teren situat în municipiul Călăraşi, Aleea Bisericii, nr. 1, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ierarh Nifon”.📍 Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 838 mp, având numărul cadastral 33655, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Policlinicii, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mare Muceniţă Anastasia”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale TUDOR VLADIMIRESCU Călărași”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Liceului teoretic MIHAI EMINESCU Călărași”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/28.06.2018 privind aprobarea depunerii dosarului cererii de finanţare și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL Călărași”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 177/28.11.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Creşterea atractivităţii, siguranţei şi eficienţei transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport” finanţat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilității durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/30.04.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitare infrastructură educaţională pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Step by step Călăraşi”. 📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”, finanțat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea, Călăraşi”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/28.05.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Liceului Danubius Călăraşi”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași”.📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru utilizarea staţiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice înfiinţate în municipiul Călăraşi, investiţie realizată în cadrul proiectului cu titlul ,,Înfiinţare staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călăraşi”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/25.03.2021 ,,privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași și Unitățile Administrativ Teritoriale învecinate precum și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza județului, în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice”.📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 58/27.04.2021 ,,privind asocierea Municipiului Călăraşi cu Judeţul Călăraşi şi Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociaţiei de Handbal a Municipiului Călărași 2021”.

Navigare în articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *