Consiliul Judeţean Călăraşi organizează licitaţie publică deschisă pentru cumpărarea a 5 apartamente în Călărași |

Consiliul Judeţean Călăraşi organizează licitaţie publică deschisă pentru cumpărarea a 5 apartamente în Călărași

Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, judeţul Călăraşi, CUI 4294030, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, organizează licitaţie publică deschisă pentru cumpărarea de bunuri imobile de către județul Călărași, respectiv a 5 apartamente, cu destinația de locuințe de serviciu, pentru salariații instituțiilor și serviciilor publice din subordinea sa aflate sub autoritatea Consiliului Județean Călărași, precum și pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 115 din 31.08.2016 privind aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către Județul Călărași și a Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 154 din 31.10.2016 privind aprobarea achiziționării unor apartamente cu destinația de locuințe de serviciu și a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 40 din 03.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 115/2016 pentru aprobarea procedurii  privind cumpărarea unor bunuri imobile de către județul Călărași.

În ceea ce privește procedura de achiziționare a apartamentelor, mai sus menționate, se va avea în vedere achiziția a 5 (cinci) apartamente cu 2 (două) camere, situate în intravilanul municipiului Călărași, zonele A, B și C.

Prețurile maxime de achiziție a apartamentelor menționate mai sus sunt următoarele:

– pentru zona A: 662 euro/m.p.,

– pentru zona B: 585 euro/m.p.,

– pentru zona C: 517 euro/m.p..

La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică care dorește să înstrăineze un imobil care satisface cerințele cuprinse în documentația de atribuire pentru cumpărarea de bunuri imobile și care deține un titlu de proprietate valabil, înscris în Cartea Funciară, liber de sarcini asupra acestuia.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată accesând site-ul oficial al Consiliului Județean Călărași, www.calarasi.ro , atât în format editabil (word) cât și pdf, la următorul link de download: https://www.calarasi.ro/index.php/noutati .

Data limită pentru depunerea ofertelor este 17.11.2017, ora 14:00. Ofertele vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Călărași, în plicuri sigilate, într-un singur exemplar, până la data menţionată anterior.

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, la ora 10:00 în data de 20.11.2017, în prezenţa tuturor ofertanţilor.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Călăraşi – Secţia Contencios Administrativ, situat în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 106, cod poştal 910068, tel./fax : 0242/315736, judeţul Călăraşi.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Boboc Cristina, la Consiliul Judeţean Călăraşi, telefon 0242/311301, int. 141.

, , ,

Navigare în articole

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *